งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า Buddha's 2600 years of enlightenment

LogoSaturday, May 26, 2012

หนังประวัติพระพุทธเจ้าเรื่องแรกของโลก

 หนังประวัติพระพุทธเจ้าเรื่องแรกของโลกฉายอย่างสมบูรณ์พร้อมการแสดงดนตรีสด เปิดเทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพ 2555
          มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพ 2555” (International Buddhist Film Festival 2012 Bangkok) ครั้งแรกในประเทศไทย โดยในงานนี้เป็นการร่วมมือกับองค์กรภาพยนตร์พุทธศาสนาระดับนานาชาติ International Buddhist Film Foundation (IBFF) คัดสรรภาพยนตร์ กว่า 30 เรื่องจากทั่วโลก
          ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์ เรื่อง “The Light of Asia” ซึ่งเป็นภาพยนตร์แสดงพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องแรกของโลก เป็นภาพยนตร์เปิดของเทศกาลฯ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เงียบ ได้จัดฉายพร้อมกับการแสดงดนตรีสดที่แต่งขึ้นใหม่โดยนักดนตรีทั้งไทยและนานาชาติ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และปลุกพลังของผลงานชิ้นสำคัญให้ปรากฏโฉมในรูปแบบที่สง่างามและร่วมสมัย
          คณะนักดนตรีรับเชิญนำทีมโดย “อานันท์ นาคคง” และวงกอไผ่  ร่วมด้วย อุสตาซ วาซี อาห์เม็ด ข่าน (U.Vasi Ahmed Khan) นักดนตรีจากประเทศอินเดีย แรนดอล์ฟ อาร์ริโอลา (Randolf Arriola) นักดนตรีจากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีจากสหรัฐอเมริกา แกรี่ ฮอลล์ (Gary Hall)
          “เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพ 2555” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  7 – 10 มิถุนายน 2555 ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
“เทศกาลภาพยนตร์พุทธปัญญานานาชาติกรุงเทพ 2555” เป็นส่วนหนึ่งของ “เทศกาลพุทธลีลากรุงเทพฯ 2555” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะครบรอบในวัน   วิสาขบูชาที่จะถึงนี้

No comments:

Post a Comment